ფინანსური რესურსების მობილიზება

კომპანიები გამოწვევების წინაშე დგებიან კორპორატიული სესხების ორგანიზების პროცესის სრულ მიმდინარეობისას, ბიზნესის რთული წესების, კონსოლიდირებული ფინანსური მონაცემების ნაკლებობისა და შეფასებული რისკის მაჩვენებლების გამო.

 

ჩვენ გთავაზობთ სერვისს, რომელიც მოიცავს კორპორატიული სესხის ორგანიზების პროცესში დახმარებას დასაწყისიდან დასასრულამდე, რაც გულისხმობს კომპანიისთვის სასურველი პირობებით დაფინანსების მოპოვებაში ხელის შეწყობას.

 

 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ პორტფელის მენეჯმენტს, რისკის შეფასებას, მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობასა და გამჭვირვალე საკრედიტო პროცესს, კონკურენტული ბიზნეს გარემოს და მარეგულირებელი მოთხოვნების ცვალებადობის პირობებში.

 

ჩვენ ჩვენს კლიენტებს ვეხმარებით სესხის მიღების 7-ვე ეტაპის გავლაში და ესენია: წინასწარი კვალიფიკაცია, სესხის განაცხადი, განაცხადის დამუშავება, ანდერრაიტინგის პროცესი, საკრედიტო გადაწყვეტილება, ხარისხის კონტროლი, სესხის დაფინანსება.