მომსახურება

მილერ ინთერნეიშენალს (G.Miller International) კარგად აქვს გააზრებული, რომ გლობალური ეკონომიკის პირობებში, კლიენტთა წინაშე არსებულ გამოწვევებზე  ეფექტური რეაგირებისთვის , აუცილებელია,  კომპანიის  სპეციალისტები სათანაო გამოცდილებას ფლობდნენ მომსახურების ფართო სპექტრში.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ უძრავი ქონების სფეროში საკონსულტაციო მომსახურების სრულ სპექტრს,  რომელიც სრულად მორგებულია ჩვენი კლიენტების სპეციფიკურ საჭიროებებზე. ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამშენებლო კომპანიებთან, კრედიტორებთან, ქონების მესაკუთრეებთან, მმართველ ორგანიზაციებთან და უძრავი ქონების სხვადასხვა ინვესტორებთან, დეტალურად ვაფასებთ მათ საჭიროებებს და ვთავაზობთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს თანამშრომლობის მთელი ციკლის განმავლობაში

კონსულტაცია

გჭირდებათ დახმარება რომ საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?

შეფასება

გჭირდებათ დახმარება შეფასების მომსახურების კუთხით? ჩვენ გთავაზობთ ექსპერტის შეფასებას

პროექტის მართვა

გჭირდებათ დახმარება სამშენებლო პროექტის მართვაში? როგორც პროექტის მენეჯერებმა

HSES/ESMS

ჩვენი HSE კონსულტანტები უზრუნველყოფენ შემდეგ მომსახურებებს სამშენებლო

უძრავი ქონების მართვა

ჩვენი პროფესიონალი გუნდის მიზანია თქვენი უძრავი ქონების აქტივების მართვა

საბროკერო მომსახურება

ჩვენ ვაკონტროლებთ თითოეულ გარიგებას, რათა განვამტკიცოთ, ჩვენი, როგორც კლიენტზე

შენობების მოვლა-შენახვა

ჩვენ გთავაზობთ კომერციული შენობების მოვლა-შენახვის მომსახურებებს, რომლებიც ორიენტირებულია კომერციული

ფინანსური რესურსების მობილიზება

კომპანიები გამოწვევების წინაშე დგებიან კორპორატიული სესხების ორგანიზების პროცესის სრულ მიმდინარეობისას